RASCAL + FRIENDS 285K

💥TÃ DÁN Rascal + Friends:
Khi mua 1 bịch chỉ còn 285K/Bịch
Khi mua Combo 2 bịch chỉ còn 560K/combo (280K/Bịch)
Khi mua Combo 3 bịch chỉ còn 825K/combo (275K/Bịch)
💥TÃ QUẦN Rascal + Friends:
Khi mua 1 bịch chỉ còn 375K/Bịch
Khi mua Combo 2 bịch chỉ còn 730K/combo (365K/Bịch)
Khi mua Combo 3 bịch chỉ còn 1065K/combo (355K/Bịch)
🌟*Với tã Rascal + Friends phiên bản Cocomelon đồng giá 439K/Thùng. (Áp dụng từ size L trở lên).
Thời gian diễn ra: Từ ngày 15/11 – 30/11/2023
Đánh giá post