Khăn Ướt K-MOM

Khăn Ướt Sales Sập Sàn Ba Mẹ ơiii🤩🤩
🔥Khăn Ướt Dịu Nhẹ Rascal + Friends 80 Miếng Giảm Đến 31%
✔️Combo 1: 45,000 đồng (1 bịch)
✔️Combo 6: 234,000 đồng (6 bịch)
✔️Combo 12: 408,000 đồng (12 bịch)
Ngoài ra:
✔️Combo 1: 141,000 đồng (3 bịch 80 miếng)
✔️Combo 3: 402,000 đồng (3 bịch 80 miếng
✔️Combo 6: 750,000 đồng (3 bịch 80 miếng)
🔥Khăn Ướt Cao Cấp K-Mom 100 Miếng Giảm Đến 13%
✔️Combo 1: 67,000 đồng (1 bịch)
✔️Combo 5: 320,000 đồng (5 bịch)
✔️Combo 10: 600,000 đồng (10 bịch)
Thời gian diễn ra: 17/11 – 30/11/2023
Đánh giá post