Hey Tiger 245K

💥Tã Hey Tiger:
Khi mua 1 bịch chỉ còn 245K/Bịch
Khi mua Combo 2 bịch chỉ còn 480K/combo (240K/Bịch)
Khi mua Combo 3 bịch chỉ còn 705K/combo (235K/Bịch)
Đánh giá post